Det Sydkinesiske Hav

  1. Hjem
Det Sydkinesiske Hav, der er en del af Det Kinesiske Hav, ligger i Asien og på kanten af Stillehavet. Den ligger mellem den Thailandske Golf og Tonkinbugten og udgør en forbindelse mellem Stillehavet og Det Indiske Ocean. Dens areal er 3.685.000 km², og dens dybeste punkt er 5016 m under havets overflade. Det Sydkinesiske Hav er afgrænset af Kina mod nord og den indokinesiske halvø og Malaysia mod vest. Mod øst ligger øerne Taiwan, Luzon, Palawan og Borneo. De tilgrænsende lande er Folkerepublikken Kina, Republikken Kina på Taiwan, Filippinerne, Malaysia, Brunei, Indonesien og Vietnam. Nogle af de vigtigste internationale skibsruter er koncentreret her. Det anslås, at halvdelen af de varer, der årligt transporteres, går gennem Det Sydkinesiske Hav. Dette og de rige olie- og gasforekomster er årsagen til regionens store geopolitiske betydning. Især Kina er interesseret i at udvide sin indflydelse i landet.

Länder am Südchinesischen Meer

?>